Treść ogłoszenia:

Dostawa środków czystości: drobnego sprzętu gospodarczego, papieru toaletowego, ręczników papierowych dla potrzeb Szpitala

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 538792 - 2013 Data ogłoszenia: 2013-12-30 godz: 10:38
Termin składania ofert: 2014-01-09 godz: 11:00 Termin otwarcia ofert: 2014-01-09 godz: 11:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

1. Ogłoszenie o przetargu - Numer ogłoszenia: 538792 - 2013

2. Ogłoszenie o przetargu (Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń)

3. SIWZ

4. Odpowiedź na pytania

5. Powiadomienie o wyborze


*Aby zapisać plik na dysku proszę kliknąć prawym przyciskiem myszy na odnośnik i wybrać "Zapisz element docelowy jako..."


Wróć do listy ogłoszeń