Treść ogłoszenia:

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 21/2014/N/JAROSŁAW Data ogłoszenia: 2014-01-22 godz: 13:20
Termin składania ofert: 2014-01-30 godz: 13:00 Termin otwarcia ofert: 2014-01-30 godz: 13:10
Osoba odpowiedzialna:
Szczegóły i linki do dokumentów:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Zał. nr 1
 4. Zał. nr 6
 5. Zał. nr 7
 6. Odpowiedź na pytania
 7. Załacznik do odpowiedzi
 8. Ogłoszenie o zmianie ogł.
 9. Zmiana SIWZ
 10. Aktualny zał. nr 2 do SIWZ
 11. Ogłoszenie o wynikach postępowania
 12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Uwagi dodatkowe
Miejsce składania ofert Supra Brokers Sp. z o.o., 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, e-mail: centrala@suprabrokers.pl.

Wróć do listy ogłoszeń