Treść ogłoszenia:

dostawa mięsa i wędlin dla potrzeb kuchni szpitalnej

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia:
Znak sprawy: 8/ZP/2014 Data ogłoszenia: 2014-02-18 godz: 09:22
Termin składania ofert: 2014-02-28 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2014-02-28 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna:
Szczegóły i linki do dokumentów:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Powiadomienie o wyborze

Wróć do listy ogłoszeń