Treść ogłoszenia:

dostawa materiałów biurowych

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 12/ZP/2014 Data ogłoszenia: 2014-03-11 godz: 12:20
Termin składania ofert: 2014-03-24 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2014-03-24 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ

Wróć do listy ogłoszeń