Treść ogłoszenia:

Modernizacja Budynków Nr 1 i 4 - zwiększenie pojemności Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu (II etap) - w części dot. modernizacji Budynku Nr 4.

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 13/ZP/2014 Data ogłoszenia: 2014-03-18 godz: 11:42
Termin składania ofert: 2014-04-08 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2014-04-08 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Projekt budowlany

Odpowiedź na zapytania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Powiadomienie o wyborze

Uwagi dodatkowe
Nowy termin składania ofert 08.04.2014 godz: 12:00

Wróć do listy ogłoszeń