Treść ogłoszenia:

dostawa pieczywa dla potrzeb kuchni szpitalnej

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 14/ZP/2014 Data ogłoszenia: 2014-03-19 godz: 13:14
Termin składania ofert: 2014-04-02 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2014-04-02 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Powiadomienie o wyborze
  4. Powiadomienie o wyborze 1

Wróć do listy ogłoszeń