Treść ogłoszenia:

modernizacja zewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej w SP ZOZ W Jarosławiu

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 34/ZP/2014 Data ogłoszenia: 2014-07-16 godz: 11:28
Termin składania ofert: 2014-08-01 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2014-08-01 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja
  3. Program Funkcjonalno-Użytkowy
  4. Plan sytuacyjny
  5. PFU uzupełnienie
  6. Wniosek o przedłużenie terminu
  7. Powiadomienie o wybirze

Wróć do listy ogłoszeń