Treść ogłoszenia:

dostawa, montaż aparatu RTG i uruchomienie Pracowni RTG

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 35/ZP/2014 Data ogłoszenia: 2014-07-22 godz: 08:51
Termin składania ofert: 2014-07-31 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2014-07-31 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Zestawienie wymaganych parametrów technicznych
 4. Rzut Parteru - Pracownia RTG
 5. Modyfikacja Formularza Ofertowego
 6. Odpowiedź na pytania
 7. Odpowiedź na pytania 1
 8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 9. Do wszystkich wykonawców
 10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1
 11. Odpowiedź na pytania 2
 12. Powiadomienie o wyborze
Uwagi dodatkowe
Zmiana terminu składania ofert na 04.08.2014 godz: 12:00 Zmiana terminu składania ofert na 06.08.2014 godz: 12:00

Wróć do listy ogłoszeń