Treść ogłoszenia:

Modernizacja Budynku nr 1 i 4 – adaptacja części pomieszczeń w budynku nr 1 na Dział Farmacji Szpitalnej

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 37/ZP/2014 Data ogłoszenia: 2014-08-12 godz: 08:42
Termin składania ofert: 2014-08-28 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2014-08-28 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Projekt
  4. Powiadomienie o wyborze

Wróć do listy ogłoszeń