Treść ogłoszenia:

Modernizacja zewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej – naprawa dróg i placów po robotach ziemnych

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 44/ZP/2014 Data ogłoszenia: 2014-09-24 godz: 12:34
Termin składania ofert: 2014-10-10 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2014-10-10 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna:
Szczegóły i linki do dokumentów:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Przedmiar robót
  4. Specyfikacja Techniczna
  5. Odpowiedż na pytania
  6. Powiadomienie o wyborze

Wróć do listy ogłoszeń