Treść ogłoszenia:

kompleksowa dostawę energii elektrycznej dla SPZOZ w Jarosławiu

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 45/ZP/2014 Data ogłoszenia: 2014-09-30 godz: 13:44
Termin składania ofert: 2014-10-10 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2014-10-10 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Odpowiedż na pytania.
  4. Formularz Cenowy - poprawiony
  5. Powiadomienie o wyborze

Wróć do listy ogłoszeń