Treść ogłoszenia:

dostawa warzyw mrożonych do kuchni szpitalnej

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 47/ZP/2014 Data ogłoszenia: 2014-10-08 godz: 09:07
Termin składania ofert: 2014-10-17 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2014-10-17 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Powiadomienie o wyborze

Wróć do listy ogłoszeń