Treść ogłoszenia:

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: Nr sprawy: 309/2014/N/Jarosław Data ogłoszenia: 2014-12-19 godz: 11:25
Termin składania ofert: 2015-01-28 godz: 11:00 Termin otwarcia ofert: 2015-01-28 godz: 11:10
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Szymala
Szczegóły i linki do dokumentów:
  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ
  3. Załącznik nr 1
  4. Załącznik nr 2
  5. Odpowiedź na pytania
  6. SIWZ werja edytowalna
  7. Powiadomienie o wyborze
Uwagi dodatkowe
Miejsce składania ofert Supra Brokers Sp. z o.o.; ul. Fabryczna 10; 53-609 Wrocław; Tel.: +48 717770400; E-mail: centrala@suprabrokers.pl; Adres internetowy: www.suprabrokers.pl

Wróć do listy ogłoszeń