Treść ogłoszenia:

mięsa i wędlin dla potrzeb kuchni szpitalnej

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 02/ZP/2015 Data ogłoszenia: 2015-02-16 godz: 09:10
Termin składania ofert: 2015-02-25 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2015-02-25 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Formularz Cenowy
  4. Powiadomienie o wyborze

Wróć do listy ogłoszeń