Treść ogłoszenia:

Modernizacja ogrodzenia

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 08/ZP/2015 Data ogłoszenia: 2015-02-19 godz: 13:28
Termin składania ofert: 2015-03-06 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2015-03-06 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. STWiOR
  4. Projekt
  5. Przedmiar robót
  6. Odpowiedź nz pytania
  7. Formularz Ofertowy poprawiony
  8. Powiadomienie o wyborze

Wróć do listy ogłoszeń