Treść ogłoszenia:

dostawa materiałów biurowych

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 12/ZP/2015 Data ogłoszenia: 2015-03-16 godz: 12:39
Termin składania ofert: 2015-03-25 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2015-03-25 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Formularz Cenowy
  4. Powiadomienie o wyborze

Wróć do listy ogłoszeń