Treść ogłoszenia:

dostawa odczynników i części eksploatacyjnych do analizatora jonoselektywnego EASY LYTE (firmy Medica) wraz z serwisem analizatora

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 13/ZP/2015 Data ogłoszenia: 2015-03-20 godz: 11:06
Termin składania ofert: 2015-04-01 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2015-04-01 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Powiadomienie o wyborze

Wróć do listy ogłoszeń