Treść ogłoszenia:

wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja budynku nr 1

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 15/ZP/2015 Data ogłoszenia: 2015-03-20 godz: 13:43
Termin składania ofert: 2015-04-02 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2015-04-02 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Odpowiedź na pytania
  4. Powiadomienie o wyborze

Wróć do listy ogłoszeń