Treść ogłoszenia:

dostawa pieczywa do kuchni szpitalnej

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 16/ZP/2015 Data ogłoszenia: 2015-03-24 godz: 14:12
Termin składania ofert: 2015-04-08 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2015-04-08 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Powiadomienie o wyborze

Wróć do listy ogłoszeń