Treść ogłoszenia:

Modernizacja ogrodzenia -naprawa chodników i placów wzdłuż ogrodzenia ( kostka brukowa) przy. ul. Kościuszki

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 27/ZP/2015 Data ogłoszenia: 2015-05-25 godz: 12:19
Termin składania ofert: 2015-06-09 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2015-06-09 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. STWiOR
  4. Mapa1
  5. Mapa2
  6. Przedmiar robót
  7. Powiadomienie o wyborze

Wróć do listy ogłoszeń