Treść ogłoszenia:

Modernizacja budynku gospodarczo-garażowego

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 28/ZP/2015 Data ogłoszenia: 2015-05-26 godz: 11:37
Termin składania ofert: 2015-06-10 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2015-06-10 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. STWiOR
  4. Przedmiar robót
  5. Szkic budynku
  6. Powiadomienie o wyborze Wykonacy

Wróć do listy ogłoszeń