Treść ogłoszenia:

dostawa ryb i przetworów rybnych

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 30/ZP/2015 Data ogłoszenia: 2015-06-15 godz: 10:54
Termin składania ofert: 2015-06-25 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2015-06-25 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Formularz cenowy
  4. Powiadomienie o wyborze

Wróć do listy ogłoszeń