Treść ogłoszenia:

dostawa jaj do kuchni szpitalnej

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 34?ZP/2015 Data ogłoszenia: 2015-07-01 godz: 08:55
Termin składania ofert: 2015-07-10 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2015-07-10 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

 Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Powiadomienie o wyborze


Wróć do listy ogłoszeń