Treść ogłoszenia:

wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja budynku nr 5 SP ZOZ w Jarosławiu

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 36/ZP/2015 Data ogłoszenia: 2015-07-13 godz: 10:47
Termin składania ofert: 2015-07-27 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2015-07-27 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna:
Szczegóły i linki do dokumentów:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Rzut budynku nr 5
  4. Powiadomienie o wy6borze

Wróć do listy ogłoszeń