Treść ogłoszenia:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla SPZOZ w Jarosławiu.

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 44/ZP/2015 Data ogłoszenia: 2015-10-13 godz: 11:40
Termin składania ofert: 2015-10-27 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2015-10-27 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Formularz Cenowy poprawiony
  4. Powiadomienie o wyborze

Wróć do listy ogłoszeń