Treść ogłoszenia:

modernizacja Budynku Portierni SP ZOZ w Jarosławiu

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 48/ZP/2015 Data ogłoszenia: 2015-10-16 godz: 10:35
Termin składania ofert: 2015-11-04 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2015-11-04 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. STWiOR
 4. Przedmiar
 5. Projekt
 6. Elewacja
 7. Przekrój
 8. Rzut dachu
 9. Rzut parteru
 10. Rzut więzby dachowej
 11. Schemat konstrukcyjny strychu
 12. Zestawienie stolarki
 13. Odpowiedź na pytania
 14. SIWZ edt.
 15. Powiadomienie o wyborze

Wróć do listy ogłoszeń