Treść ogłoszenia:

dostawa odczynników do Laboratorium Analitycznego wraz z dzierżawą analizatorów

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 51/ZP/2015 Data ogłoszenia: 2015-12-03 godz: 09:54
Termin składania ofert: 2015-12-14 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2015-12-14 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Odpowiedź na pytania
  4. Odpowiedź na pytania 1
  5. Załącznik nr 2 poprawiony
  6. Załączni8k nr 7 poprawiony
  7. Odpowiedź na pytania 2
  8. Powiadomienie o wyborze

Wróć do listy ogłoszeń