Treść ogłoszenia:

dostawa warzyw do kuchni szpitalnej

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 02/ZP/2016 Data ogłoszenia: 2016-01-08 godz: 10:27
Termin składania ofert: 2016-01-21 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2016-01-21 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Załącznik nr 1
  4. Powiadomienie o wyborze

Wróć do listy ogłoszeń