Treść ogłoszenia:

dostawa mięsa i wędlin dla potrzeb kuchni szpitalnej

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 06/ZP/2016 Data ogłoszenia: 2016-01-28 godz: 09:30
Termin składania ofert: 2016-02-09 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2016-02-09 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Formularz cenowy
  4. Powiadomienie o wyborze

Wróć do listy ogłoszeń