Treść ogłoszenia:

dostawa sprzętu jednorazowego użytku, rękawic diagnostycznych i chirurgicznych i papierów do aparatów EEG, EKG, kardiomonitora, EW

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 09/ZP/2016 Data ogłoszenia: 2016-03-01 godz: 09:41
Termin składania ofert: 2016-03-10 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2016-03-10 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Formularz Cenowy
  4. Odpowiedź na pytania
  5. Odpowiedź na pytania 1
  6. Odpowiedź na pytania 2
  7. Formularz Cenowy poprawiony Zadanie nr 2
  8. Sprostowaqnie
  9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  10. Powiadomienie o wyborze
Uwagi dodatkowe
Zmiana terminu składania ofert na 15.03.2016r.

Wróć do listy ogłoszeń