Treść ogłoszenia:

dostawa pieczywa do kuchni szpitalnej

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 10/ZP/2016 Data ogłoszenia: 2016-03-08 godz: 10:49
Termin składania ofert: 2016-03-23 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2016-03-23 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja edytowalna
  3. SIWZ
  4. Powiadomienie o wyborze

Wróć do listy ogłoszeń