Treść ogłoszenia:

dostawa artykułów żywieniowych

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 12/ZP/2016 Data ogłoszenia: 2016-04-11 godz: 10:34
Termin składania ofert: 2016-04-28 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2016-04-28 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Formularz Cenowy
  4. Formularz Cenowy poprawiony
  5. Powiadomienie o wyborze

Wróć do listy ogłoszeń