Treść ogłoszenia:

dostawa jaj do kuchni szpitalnej

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 28/ZP/2016 Data ogłoszenia: 2016-05-30 godz: 13:29
Termin składania ofert: 2016-06-15 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2016-06-15 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Powiadomienie o wyborze

Wróć do listy ogłoszeń