Treść ogłoszenia:

dostawa odczynników i części eksploatacyjnych do koagulologii wykonywanej na koagulometrze CHROM 3003 wraz z serwisem aparatu.

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 35/ZP/2016 Data ogłoszenia: 2016-07-18 godz: 12:18
Termin składania ofert: 2016-07-28 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2016-07-28 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Powiadomienie o wyborze

Wróć do listy ogłoszeń