Treść ogłoszenia:

dostawa jabłek i pieczarek dla potrzeb kuchni szpitalnej

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 42/ZP/2016 Data ogłoszenia: 2016-09-12 godz: 12:53
Termin składania ofert: 2016-09-22 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2016-09-22 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Protokół z otwarcia ofert
  4. Powiadomienie o wyborze

Wróć do listy ogłoszeń