Treść ogłoszenia:

dostawa warzyw mrożonych

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 43/ZP/2016 Data ogłoszenia: 2016-09-21 godz: 10:05
Termin składania ofert: 2016-09-29 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2016-09-29 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Formularz Cenowy
  4. Protokół z otwarcia ofert
  5. Oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej
  6. Powiadomienie o wyborze

Wróć do listy ogłoszeń