Treść ogłoszenia:

dostawa przetworów mleczarskich

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 48/ZP/2016 Data ogłoszenia: 2016-10-05 godz: 11:36
Termin składania ofert: 2016-10-17 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2016-10-17 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Formularz Cenowy
  4. Protokół z otwarcia ofert
  5. Oświadczenie grupa kapitałowa
  6. Powiadomienie o wyborze

Wróć do listy ogłoszeń