Treść ogłoszenia:

Dostawa zamkniętego aspiracyjno-próżniowego systemu do pobierania krwi wraz z dzierżawą mieszadła hematologicznego i statywów do oznaczanie OB. w rurkach

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 47/ZP/2016 Data ogłoszenia: 2016-10-06 godz: 11:23
Termin składania ofert: 2016-10-18 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2016-10-18 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Formularz Cenowy
  4. Protokół z otwarcia ofert
  5. Powiadomienie o wyborze

Wróć do listy ogłoszeń