Treść ogłoszenia:

dostawa odczynników i części eksploatacyjnych do oznaczania glukozy w krwi włośniczkowej wraz z dzierżawą analizatora.

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 03/ZP/2017 Data ogłoszenia: 2017-02-03 godz: 11:16
Termin składania ofert: 2017-02-14 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2017-02-14 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Protokół z otwarcia ofert
  4. Powiadomienie o wyborze

Wróć do listy ogłoszeń