Treść ogłoszenia:

dostawaq mięsa i wędlin dla kuchni szpitalnej

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 05/ZP/2017 Data ogłoszenia: 2017-02-08 godz: 10:49
Termin składania ofert: 2017-02-20 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2017-02-20 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Formularz Cenowy
  4. Odpowieć na pytania
  5. Protokół z otwarcia ofert
  6. Zawiadomienie o wyborze

Wróć do listy ogłoszeń