Treść ogłoszenia:

dostawa pieczywa do kuchni szpitalnej

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 09/ZP/2017 Data ogłoszenia: 2017-03-09 godz: 10:07
Termin składania ofert: 2017-03-22 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2017-03-22 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Protokół z otwarcia ofert
  4. Zawiadomienie o wyborze

Wróć do listy ogłoszeń