Treść ogłoszenia:

Modernizacja elektrowni zakładowej

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 11/ZP/2017 Data ogłoszenia: 2017-03-31 godz: 12:18
Termin składania ofert: 2017-04-19 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2017-04-19 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Dokumentacja projektowa
  4. Odpowiedź na pytania
  5. Protokół z otwarcia ofert
  6. Zawiadomienie o wyborze

Wróć do listy ogłoszeń