Treść ogłoszenia:

dostawa artykułów spozywczych

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 21/ZP/2017 Data ogłoszenia: 2017-05-15 godz: 10:40
Termin składania ofert: 2017-05-24 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2017-05-24 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:
  1. Ogłoswzsenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Formularz Cenowy
  4. SIWZ sprostowanie
  5. Formularz Ofertowy poprawiony
  6. Protokół z otwarcia ofert
  7. Zawiadomienie o wyborze

Wróć do listy ogłoszeń