Treść ogłoszenia:

dostawa ryb i przetworów rybnych

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 23/ZP/2017 Data ogłoszenia: 2017-06-19 godz: 07:40
Termin składania ofert: 2017-06-27 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2017-06-27 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz Cenowy

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze


Wróć do listy ogłoszeń