Treść ogłoszenia:

dostawa jaj do kuchni szpitalnej

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 30/ZP/2017 Data ogłoszenia: 2017-07-18 godz: 09:19
Termin składania ofert: 2017-07-27 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2017-07-27 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Protokół z otwarcia ofert

Wróć do listy ogłoszeń