Treść ogłoszenia:

dostawa zestawów komputerowych

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 31/ZP/2017 Data ogłoszenia: 2017-08-01 godz: 13:58
Termin składania ofert: 2017-08-08 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2017-08-08 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Odpowiedź na pytania

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze

Uwagi dodatkowe
zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń