Treść ogłoszenia:

dostawa warzyw i owoców do kuchni szpitalnej

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 34/ZP/2017 Data ogłoszenia: 2017-09-06 godz: 12:06
Termin składania ofert: 2017-09-19 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2017-09-19 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze


Wróć do listy ogłoszeń