Treść ogłoszenia:

Modernizacja Budynku nr 1 – wymiana dźwigu towarowo-osobowego

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 36/ZP/2017 Data ogłoszenia: 2017-09-13 godz: 10:57
Termin składania ofert: 2017-09-29 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2017-09-29 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
  4. Przedmiar robót
  5. Protokół z otwarcia ofert
  6. Zawiadomienie o wyborze
  7. Zawiadomienie o wyborze 1

Wróć do listy ogłoszeń