Treść ogłoszenia:

dostawa przetworów mleczarskich

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 35/ZP/2017 Data ogłoszenia: 2017-09-13 godz: 13:39
Termin składania ofert: 2017-09-27 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2017-09-27 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Formularz cenowy
  4. SIWZ Sprostowanie
  5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  6. Formularz cenoey poprawiony
  7. Protokół z otwarcia ofert
  8. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
  9. Powiadomienie o wyborze
Uwagi dodatkowe
Zmiana terminu składania ofert do dnia 02.10.2017 r. do godz. 12:00

Wróć do listy ogłoszeń