Treść ogłoszenia:

dostawa tlenu i azotu medycznego

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 37/ZP/2017 Data ogłoszenia: 2017-09-15 godz: 13:50
Termin składania ofert: 2017-09-28 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2017-09-28 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Odpowiedź na pytania

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze


Wróć do listy ogłoszeń